តើ Hoists ប្រើសម្រាប់អ្វី?

Hoists ត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់គោលបំណងថែទាំសុខភាព និងសង្គម។វា​ជា​ឧបករណ៍​ដែល​លើក​អ្នកជំងឺ​ពី​ទីតាំង​អង្គុយ​ទៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​ដូចជា កៅអី​ផ្កាឈូក កៅអី ឬ​គ្រែ។ឧបករណ៍លើកពិសេសអាចផ្ទុកអ្នកជំងឺ និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើកផ្សេងៗ។
ពួកវាមាននៅក្នុងពូជសំខាន់ៗចំនួនពីរគឺ ស្គរដោយដៃ និងឧបករណ៍ស្ទូចដែលមានថាមពល។ឧបករណ៍ស្ទូចដោយដៃមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនបានយ៉ាងងាយស្រួល រួមជាមួយនឹងតម្លៃជាទូទៅទាបជាងឧបករណ៍លើកស្ថានី។
https://www.jtlehoist.com

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ស្ទូចដោយដៃតែងតែជួបប្រទះនូវការខូចខាត និងការរហែកជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ហើយពួកវាអាចមានភាពលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់។និយាយអញ្ចឹង ឧបករណ៍ស្ទូចដែលមានថាមពលជាធម្មតាមកជាមួយតម្លៃថ្លៃជាងប្រភេទសៀវភៅដៃ។

ឧបករណ៍ស្ទូចដែលមានថាមពលត្រូវមានប្រភពថាមពលដែលពួកគេទទួលបានថាមពល ដូចជារន្ធ ឬថ្ម។

https://www.jtlehoist.com

Hoists តែងតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពអាចបត់បែនបាន ហើយគោលដៅរបស់ពួកគេគឺដើម្បីជួយមនុស្សក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ក្នុងការថែទាំសុខភាព ឧបករណ៍ស្ទូចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យ ដោយសារពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមផ្លាស់ទីអ្នកជំងឺដោយមិនធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍មិនស្រួល ឬឈឺចាប់ខ្លាំង។ឧបករណ៍លើកទឹកធ្វើឱ្យការងូតទឹក និងផ្លាស់ទីអ្នកជំងឺនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យកាន់តែអាចគ្រប់គ្រងបាន ហើយពួកវាក៏មានតួនាទីជាឧបករណ៍លើកផងដែរ។

រទេះរុញអគ្គិសនី (3)

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ ឧបករណ៍ស្ទូចចល័តជាច្រើនអាចរកបាននៅបង្គន់សាធារណៈ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ និងផ្ទះថែទាំ អាងហែលទឹក និងនៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺ ដើម្បីជួយអ្នកថែទាំ និងអ្នកជំងឺ។

ទោះបីជាស្ទូចភាគច្រើនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដោយ អ្នកថែទាំ និងអ្នកជំងឺត្រូវសិក្សាពីការបណ្តុះបណ្តាលសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺ និងស្វែងរកដំបូន្មានមុនពេលប្រើស្ទូចអគ្គិសនី ដើម្បីជៀសវាងការរងរបួសទាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាព។អ្នកជំងឺមួយចំនួនត្រូវការការថែទាំស្មុគ្រស្មាញ ដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលសមស្រប ដើម្បីធានាថាអ្នកជំងឺមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនៅពេលប្រើឧបករណ៍មេកានិក។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២